OHC English

OHC English

ก่อตั้งและดำเนินการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 1974 ด้วยระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมาตราฐานอย่างดีเยี่ยม ทำให้สถาบันมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 ประเทศ คือ อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย อเมริกา ซึ่งแต่ละประเทศจะมีวิทยาเขตอยู่หลายเมือง ในแต่ละปีมีจำนวนนักเรียนทั่วโลกเกือบทุกเชื้อชาติมาลงทะเบียนเรียน

บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานและเป็นกันเองทำให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกและพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนต่างชาติได้โดยอัตโนมัติโดยไม่เขินอาย นอกจากนี้สถาบันยังจัดเตรียมหลักสูตรต่างๆให้นักเรียนเลือกมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่จะนำไปใช้ในอนาคต

วิทยาเขตดังนี่

1. UK มีวิทยาเขตอยู่ที่ London (Oxford Street), London (Richmond), Oxford, Stratford-Upon- Avon

2. Australia มีวิทยาเขตอยู่ที่ Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Cairns

3. USA มีวิทยาเขตอยู่ที่ New York, Boston, Miami

4. Canada มีวิทยาเขตอยู่ที่ Calgary, Toronto, Vancouver

หลักสูตรที่เปิดสอนคือ

  • General English หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วที่ช่วยพัฒนาทักษะในการพูด การฟัง อ่าน เขียนคำศัพท์และแกรมมาต่างๆ ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ และในชีวิตประจำวัน
  • General English Plus หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่เพิ่มเติมการเรียนในส่วนของวิชาเลือกตามระดับภาษาและความสนใจของนักเรียน เช่น Conversation and Pronunciation, English for Business Success, Introduction to IELTS, IELTS Exam Preparation, Cambridge Examination, Writing Skill, Developing Conversational Skills and Strategies
  • Intensive English หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นที่ช่วยให้พัฒนาภาษาอังกฤษในเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ยังมีคอร์ส Conversation and Pronunciation practice, Exam preparation (IELTS and Cambridge), English for Business Success ให้อีกด้วย
  • Conversation and Pronunciation หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการสนทนาและการออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้อง
  • Cambridge Examination Course เช่น First Certificate in English (FCE), Certificate in Advance English (CAE) และ Certificate of Proficiency in English (CPE) สำหรับผู้ต้องการผลคะแนนสอบที่ดีเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และการทำงาน
  • TOEFL Examination Course สำหรับผู้ต้องการได้ผลคะแนนสอบที่ดีเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และการทำงาน ปกติแล้วการสอบ TOEFL จะต้องสอบให้ได้คะแนน 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน
  • IELTS Exam Preparation IELTS Test เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ทักษะเช่นเดียวกับ TOEFL เรียงตามลำดับการสอบ คือ Listening, Reading, Writing, และ Speaking ลักษณะคะแนน เริ่มจาก 0.0 – 9.0 มีคะแนนครึ่ง band คือ .5 ได้ ดังนั้นเราได้มีการสอนในการเตรียมตัวสอบไอเอลสำหรับผู้ต้องการได้ผลคะแนนสอบที่ดีเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในต่างประเทศและการทำงาน
  • Executive English หลักสูตรในการสอน มีเนื้อหาที่เน้นการใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นไปทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านการสื่อสาร นักเรียนสามารถเลือกเรียนทักษะเฉพาะได้ ซึ่งจะช่วยให้ศึกษาเน้นหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน เช่น ภาษาอังกฤษในการทำงาน, การแสดงความคิดเห็นในการเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย, ความมั่นใจในการพูดเมื่อ ประชุม สัมมนาและการเจรจาในธุรกิจ
  • English for Academic Purpose เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ในมหาวิทยาลัยหรือ วิทยาลัยที่เน้นด้านการบริหารในออสเตรเลีย
  • Conversation & Grammar Skills เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกฝนทักษะการฟัง-พูด และสื่อสารกับผู้สนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันและเน้นแกรมมาให้ถูกต้อง ซึ่งสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้จริงทำการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ เจ้าของภาษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง น้ำเสียงและความเข้าใจในวัฒนธรรมทางภาษา ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง

ที่พัก มีหลายแบบให้เลือก แบบ

1. Homestay ที่พักจะอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 30-50 นาที การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติจะทำให้นักเรียนปรับตัวได้เร็วขึ้น และยังทำให้ได้ฝึกภาษาอังกฤษอีกด้วย นักเรียนถือเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ดังนั้นจึงมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวชาวต่างชาติ นักเรียนจะมีห้องส่วนตัวเป็นของตนเอง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ บางที่จะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วย

2. Student House นักเรียนจะอยู่รวมกันในบ้าน มีห้องส่วนตัว แต่จะใช้ห้องน้ำ ห้องครัว และห้องรับแขกร่วมกัน ในบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การพักอาศัยแบบนี้ทำให้นักเรียนได้พบเจอกับเพื่อนต่างชาติมากมายหลากหลายเชื้อชาติด้วย

3. Residence Student : มีที่พักในบางแคมปัส เช่น Canada และ UK เป็นต้น


เรียนต่อ ประเทศอังกฤษ:

www.ohcenglish.com/country/UK

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147